Historie

Začátky fotbalu ve Mšeně možno klásti tak asi přibližně do roku 1925, kdy několik mšenských nadšenců sehrálo první zápas na Řepíně. V roce 1926 - 27 přijela do Mšena divadelní společnost Olšovských. Měli ve svém středu několik členů kteří si rádi zahráli kopanou. Zagitovali několik mšenských nadšenců a tak byl sehrán první fotbalový zápas ve Mšeně, který se hrál za mlýnem na pozemku, sloužícím ke skládce řepy.

Divadelníci měli svoje dresy, mšenští hráli v košilích a s vyhrnutými nohavicemi. Výsledek tohoto utkání se nedochoval. Další léta o fotbalu nebylo již slyšet, neboť zda nebyla dostatečná vhodná plocha,kde by se mohlo hrát.

Obrat nastal až v roce 1928 při otevření nové školy, kdy za školou vzniklo hřiště. A tehdy dal impuls k založení kopané ve Mšeně, učitel měšťanské školy J. Šplíchal, zaučující své žáky při hodině tělocviku tajům fotbalového umění. Ti vlastně aniž by si to uvědomovali byli prvními průkopníky fotbalu ve Mšeně. Asi koncem září 1929 sešlo se několik nadšenců v hostinci u Štolců, slovo dalo slovo, a tak byl utvořen prozatímní výbor. V. Václavík byl pověřen, aby se zeptal ředitele školy J. Cinibulka zda by školní hřiště mohlo být propůjčeno pro kopanou. Škola souhlasila.

- 1930 -

Ihned proto byla podána přihláška Českému fotbalovému svazu do Prahy. Byly vyžádány stanovy a rozhodnuto, pro pokročilou dobu, zahájit éru kopané na jaře roku 1930. Mezitím se upravovalo hřiště. Na podzim roku 1929 se zde hrál první tréninkový zápas, jedno družstvo postavilo Školkařství A. Šimona, druhé mužstvo bylo z města. Městské družstvo vyhrálo tehdy vysoko.

A pak přišel pro mšenskou kopanou památný den 30. listopadu 1929. Do radnice byla svolána ustavující schůze, které se zůčastnilo 30 osob. Bylo přikročeno k ustanovení prvního výboru. Zvoleny byli.předseda oddílu: dr. B. Mareček, místopředseda J.Šafak-pekař, jednatel: M. Carvan, pokladník: Václav Václavík,I.náčelník J.Vondrák,II.náčelník Antonín Pařik. Náhradníci: J.Klečka,O.Jarolímek,J.Bliml,Š.Kašpátek,J.Krátký a L.Rutte. Dále bylo usneseno, že spolek ponese název "Sportovní Klub Mšeno - SK Mšeno".


- 1930 -
Dne 21.března 1930 byla svolána do restaurace U Bažanta první řádná valná hromada, které se účastnilo 40 členů SK Mšeno. Rychle se blížil Hod Boží Velikonoční, na který bylo stanoveno zahájení sportovní činnosti. Týden před nedělí velikonoční celý propršel, ale v neděli v půl desáté za krásného počasí začal koncert a květinové korzo.

O desáté hodině byl odstartován cyklistický závod na trati Mšeno - Mělník - Mšeno. První skončil V.Jansa za Záboří druhý V. Hájek ze Řepína a třetí F.Reiman ze Pšovky. V závodě trakařů dojel první B. Kašpátek. Odpoledne se konal průvod s hudbou, městem, byl položen věnec u pomníku padlích. V průvodu šli všechny družstva včetně hostů a mnoho příznivců SK Mšeno. Na hřišti byl sehrán zápas v házené žen. Poté byl sehrán zápas v kopané mezi SK Mšeno a SK Mělník. Naši nastoupili v pruhovaných černobílých dresech. SK Mšeno prohrálo vysoko 1:7. Tímto zápasem vstoupilo SK Mšeno do sportovní historie města Mšena.

Dne 17.3.1931 se ve výborové schůzi ustavuje cyklistický odbor. Po stránce finanční je rok 1931 velmi špatný, a tak prostředky na sportovní činnost zajišťuje zábavní výbor, v čele s V. Václavikem. Je položen základ tradičním sportovním plesům, které se vyznačovaly vždy pohádkovou světelnou dekorací. Dne 27 a 28 srpna byly uspořádány slavnosti na koupališti spojené s Benátskou nocí. V roce 1933 byl ustanoven kroužek těžkoatletický ze začátku byl velký zájem který ale pomalu upadal a tak kroužek po roce zaniká.

- 1935 -
V roce 1934 se I. Mužstvo probojovalo do I.B třídy, v té ale setrvalo pouze jednu sezónu, neboť pro špatné výsledky, dostavily se i finanční potíže.

- 1935 -

2.května 1948 nastává sjednocení tělovýchovy SK Mšeno se slučuje s Českou Obcí Sokolskou a pro příští léta nese název "Sokol Mšeno". Předsedou je zvolen bratr Měšťák, místopředsedou V. Martínek. Oddíl kopané až do roku 1949 hrál soutěž na Mladoboleslavsku, kde v posledním roce 1948 zaujímal v I.B. třídě první místo, až podzimní zápas posledního kola Mšeno prohrálo a skončili po podzimu na druhém místě.

- 1942 -
Po té nastupuje v soutěžích okresu Mělník, kde hraje i v současné době. V roce 1956 začíná ve Mšeně výstavba sportovního stadionu v prostranství za tratí směrem ke Stránce. Nálada mezi členy Sokol je značná, jen finanční prostředky nejsou. Celá tíha přechází na oddíl kopané. V průběhu stavby dochází ke změně plánu a místo atletické dráhy se buduje plochodrážní motocyklová dráha.

- 1957 -
Oddíl kopané zajišťuje v tomto období mimo sportovní též kulturní a společenskou činnost. Každoročně uspořádal sportovní plesy, karnevaly, dále pak konal přednášky se sportovní tématikou a promítal filmy. Oddíl překračuje závazky týkající se úpravy města, dále sklizně sena a okopanin. Vylepšoval v posledních letech stadion a to úpravou hřiště. V roce 1971 má oddíl kopané 4 družstva "A" mužstvo postoupilo do okresního přeboru.

- 1964 -
Vzhledem k tomu že nebyla souhrnně podchycena činnost oddílu kopané, ujal se této práce Karel Prokop a vypracoval kroniku od založení klubu SK Mšeno tj. od roku 1929 až do roku 1974. Díky němu můžete číst tyto řádky.

V roce 1990 dochází k rozdělení tělovýchovy ve Mšeně a oddíl kopané se vrací k původnímu názvu "SK Mšeno".

Členové současného výboru SK Mšeno si velice cení práce všech předchůdců, kteří pro mšenskou kopanou udělali velký kus práce která nebyla mnohdy oceněna. Pouze díky jim dnes stojí v Mšeně stadion který je chloubou města.